5651 sayılı yasa toplu internet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere bazı yükümlülük ve sorumluluklar yüklemektedir. Loglama da bu sorumlulukların en önemli hususudur.

Loglama; bir sistemin davranışlarını kayıt altına alan kontrol sistemdir. 5651 sayılı yasaya göre loglama, internet erişimi sağlayan işletmelerin/kurumların sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebilen bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı yasa ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir. AVRESTOR Firewall cihazı ve SPECTRE programının sunduğu loglama hizmetleri 5651 sayılı yasaya uyumlu şekilde gerçekleşmektedir.

5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında çıkarılmış bir kanundur. 5651 sayılı kanuna göre loglama internet erişimi sunan kurum ya da kişilerin sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebileceği bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı kanun ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir.

Loglamanın yapılmaması durumunda bu internet erişimi üzerinden gerçekleşen bütün işlemler hizmeti sunan kişinin sorumluluğundadır. Bu kanun, internet paylaşımı yapan işletmeleri koruma amaçlı çıkarılmıştır. AVRESTOR Firewall cihazı ve SPECTRE programı, yasaya uygun bir şekilde loglarınızı saklayarak imzalama işlemini gerçekleştirir.

Log Kaydı Saklama Süresi

Resmi Gazete’de ilan edilen yasa gereğince işletmelerin ve kuruluşların yaptıkları işlemleri kayıt altında tutma müddetleri bir yıl olarak belirlenmiştir. AVRESTOR Firewall cihazında saklı tutulan bu kayıt dosyaları son 2 yılı kapsayacak şekilde ve günü gününe korunacaktır. SPECTRE programı için ise saklama süresi programın kurulu olduğu cihazın hard disk kapasitesi ile ilişkilidir ve ömür boyu korunacaktır.Günü gününe korunan dosyaların içeriğinde gözetim altında bulunması gerekenler ve detayları ile ilgili yasa maddelerinde ve yine aynı yasanın talimatnamelerinde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

AVRESTOR NG | 615 Prometyum

Küçük işletmeler için harika çözüm

İncele
AVRESTOR NG | 625 Samaryum

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler

İ ncele
AVRESTOR NG | 650
İtriyum

Orta büyüklükteki işletmeler

İncele
AVRESTOR NG | 6100 Lutesyum

Büyük işletmeler için

İncele

Olağan dışı siber tehditler, olağan dışı çözümler gerektirir.

UTM Çözümleri - Ağ Yönetimi - Ağ Güvenliği - Web Filtreleme - BTK 5651 Loglama - Hotspot Güvenliği - Multiwan/Load Balancing

Artan kullanıcı sayısına göre 1000+ kullanıcılı üst düzey kurumsal noktalarda hizmeti!